Обавијест студентима

На основу упита заинтересираних даје се тумачење студентима о увјетима пријаве на Натјечај за додјелу једнократних новчаних помоћи студентима из прорачуна Заједничког вијећа опћина за академску годину 2021/2022. (бр. 01-386/22 од 18.05.2022.)

Сукладно Правилнику о увјетима, критеријима, начину и поступку остваривања права на једнократну новчану помоћ студентима из прорачуна Заједничког вијећа опћина Вуковар (бр. 01-729/21 од 10.11.2021.) и Натјечају за додјелу једнократних новчаних помоћи студентима из прорачуна Заједничког вијећа опћина за академску годину 2021/2022 (бр. 01-386/22 од 18.05.2022.) право на једнократну помоћ немају студенти који су у академској години 2021/2022 уписали прву годину студија.

Остале вести