Najava naučnog skupa Prošlost i kultura Srba u Republici Hrvatskoj

Vukovar, 26.09.2023 - Vekovna prisutnost srpskog naroda na prostoru koji je omeđen državnim granicama Republike Hrvatske izrodila je specifičnu kulturu koja je proizvod generacijskog suživota sa pripadnicima drugih naroda i koja ima niz specifičnosti u odnosu na kulturu Srba koji žive na prostoru matične države. Međutim, prošlost i kultura Srba u Republici Hrvatskoj tek su površno istraženi. Shodno tome, Zajedničko veće opština Vukovar organizuje naučni skup pod nazivom Prošlost i kultura Srba u Republici Hrvatskoj. Skup će biti održan 6. i 7. oktobra 2023. godine u velikoj sali Srpskog doma u Vukovaru (Europske unije 5). U prilogu ove objave, nalazi se program i knjiga sažetaka naučnog skupa. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

Ostale vesti