Ministrarstvo informisanja i telekomunikacije Rebulike Srbije organizovalo obuku za medije

Novi Sad, 19.02.2024 - U organizaciji Ministarstva informisanja i telekomunikacija Republike Srbije, 19. februara u Novom Sadu održana je obuka zainteresovanim medijima i proizvođačima medijskih sadržaja povodom detaljnijeg pojašnjavanja postupka projektnog sufinansiranja, novog Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i pratećih obrazaca. Novim Pravilnikom je bliže uređen izgled i sadržina obrasca za podnošenje projekata, kriterijumi za ocenu projekata, izgled i sadržina obrasca za podnošenje prijave za člana komisije, kriterijumi za bodovanje prijava za članove komisija, način rada i odlučivanja konkursne komisije, kriterijumi za internu i eksternu evaluaciju podržanih projekata, obaveza zaštite poslovne tajne i autorskog prava korisnika sredstava, kao i druga pitanja od značaja za sprovođenje konkursa u oblasti javnog informisanja. Pomenutoj obuci prisustvovala je i predsednica Odbora za medije, informisanje i veru u ZVO-u Jadranka Jaćimović.

Ostale vesti