Još jedno ulaganje u dečije vrtiće

Vukovar, 22.11.2023 – Danas su potpisani ugovori između Zajedničkog veća opština i vrtića Vukovar 2 u Vukovaru i Borovu naselju, vrtića Zlatokosa Borovo, Liliput Trpinja i vrtića u Markušici. Svi navedeni vrtići podneli su molbe za donaciju, a u pitanju su kapitalna sredstva u iznosu od 35 700 eura. Svaki vrtić će dobiti procentualni iznos u odnosu na broj dece koji pohađa isti, a dobiveni iznos biće namenjen za kupovinu sredstava koja će doprineti unapređenju rada sa decom.

- Htela bih napomenuti, da je ovo uključivanje Zajedničkog veća opština u životni rad i vaspitanje naše dece vrlo značajno, samim tim, kod roditelja potičemo svest o očuvanju identiteta, jer ako se ne uključujemo i ne dajemo doprinos zajedno, to će se negativno odraziti kod samog opredeljenja roditelja – poručila je direktorka vrtića Liliput Trpinja Vesna Pavić koja se ovom prilikom i zahvalila na dobijenim sredstvima.

Pomenutim vrtićima sa prostora Vukovarsko-sremske županije u kojima se vaspitno-obrazovni program odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu obezbeđena su sredstva koja će biti utrošena na opremanje vrtića, te ugodniji i kvalitetniji boravak dece u njima.

Ostale vesti