Јавни позив за доделу потпора за развој и унапређење ловства у Вуковарско-сремској жупанији у 2022. г.

Јавни позив за доделу потпора за развој и унапређење ловства у Вуковарско-сремској жупанији у 2022. години.

Предмет конкурса је додела потпора за развој и унапређење ловства за следеће:

Мера 4. Потпора за изградњу, адаптацију и одржавање ловнотехничких и ловногосподарских објеката

Све детаље Јавног позива можете погледати на службеним страницама Вуковарско-сријемске жупаније:

https://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/2-javni-poziv-za-dodjelu-potpora-za-razvoj-i-unapredenje-lovstva-u-vukovarsko-srijemskoj-z-1

Остале вести