ЈАВНИ ПОЗИВ ВУКОВАРСКО-СРИЈЕМСКЕ ЖУПАНИЈЕ ЗА ПОДУЗЕТНИКЕ И ОБРТНИКЕ

Јавни позив за додјелу потпора за развој и унапређење пословања господарских субјеката на подручју Вуковарско-сријемске жупаније за 2022. годину

 • <стронг>Предмет јавног позива:

Додјела бесповратних потпора сукладно Програму потицања развоја подузетништва на подручју Вуковарско-сријемске жупаније за раздобље од 2019. – 2022. и Одлуке о мјерама потицања развоја подузетништва на подручју Вуковарско-сријемске жупаније за 2022., којим се проводе мјере с циљем јачања конкурентног наступа микро, малих и средњих подузетника на тржишту те подизања разине А знања и вјештина

 • <стронг>Корисници потпора:

Право на потпору имају подузетници, обрти те остали субјекти категоризирани сукладно Закону о потицању развоја малог господарства који се сврставају у микро, мале и средње субјекте малог господарства са сједиштем на подручју Вуковарско-сријемске жупаније, изузев трговачких друштава и установа у којима Вуковарско-сријемска жупанија, друга јединица локалне (регионалне) самоуправе или Република Хрватска има власнички удјел у темељном капиталу.

 • <стронг>Вриједност јавног позива:

Укупно планирана вриједност Позива je 2.500.000,00 kuna. Потпора Вуковарско-сријемске жупаније за овај Јавни позив износи до 70% оправданих трошкова извршеног улагања. Најмањи износ финанцијских средстава који се може пријавити и уговорити по поједином програму/пројекту je 10.000,00 куна, а највећи износ по поједином програму/пројекту je 50.000,00 куна.

 • <стронг>Прихватљиве активности:
 • набавка нових алата, стројева, нових постројења и опреме
 • изградње, доградње, адаптације, опремање пословног/производног простора, најам/закуп штанда или сајамске kućice 
 • истраживање тржишта, креирање бренда, дизајнирање производа, израда промотивних материјала и осталих маркетиншких активности
 • заштите и управљања интелектуалним власништвом
 • едукативне активности, те трошкови везани уз најам простора и други непосредни трошкови везани уз простор за одржавање едукације; трошкови предавача
 • полагање стручних и мајсторских испита
 • остале активности
Све детаље јавног позива можете пронаћи на сљедећем linku: Јавни позив за додјелу потпора за развој и унапређење пословања господарских субјеката на подручју Вуковарско-сријемске жупаније за 2022. годину (вусз.хр)

Остале вести