JAVNI POZIV VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA PODUZETNIKE I OBRTNIKE

Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu

 • Predmet javnog poziva:

Dodjela bespovratnih potpora sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2019. – 2022. i Odluke o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022., kojim se provode mjere s ciljem jačanja konkurentnog nastupa mikro, malih i srednjih poduzetnika na tržištu te podizanja razine A znanja i vještina

 • Korisnici potpora:

Pravo na potporu imaju poduzetnici, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva koji se svrstavaju u mikro, male i srednje subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije, izuzev trgovačkih društava i ustanova u kojima Vukovarsko-srijemska županija, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

 • Vrijednost javnog poziva:

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 2.500.000,00 kuna. Potpora Vukovarsko-srijemske županije za ovaj Javni poziv iznosi do 70% opravdanih troškova izvršenog ulaganja. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 10.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 50.000,00 kuna.

 • Prihvatljive aktivnosti:
 • nabavka novih alata, strojeva, novih postrojenja i opreme
 • izgradnje, dogradnje, adaptacije, opremanje poslovnog/proizvodnog prostora, najam/zakup štanda ili sajamske kućice 
 • istraživanje tržišta, kreiranje brenda, dizajniranje proizvoda, izrada promotivnih materijala i ostalih marketinških aktivnosti
 • zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom
 • edukativne aktivnosti, te troškovi vezani uz najam prostora i drugi neposredni troškovi vezani uz prostor za održavanje edukacije; troškovi predavača
 • polaganje stručnih i majstorskih ispita
 • ostale aktivnosti
Sve detalje javnog poziva možete pronaći na sljedećem linku: Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu (vusz.hr)

Ostale vesti