Јавни позив пензионерима са подручја Вуковарско-сремске жупаније

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава за остваривање права на помоћ пензиониреима са пребивалиштем на територији Вуковарско-сремске жупаније за 2022. годину.

1. Предмет Јавног позива

Предмет овог Јавног позива је прикупљање пријава за остваривање права на помоћ пензионерима са пребивалиштем на територији Вуковарско-сремске жупаније за 2022. годину.

2. Намена за коју се додељује помоћ

Помоћ пензионерима која се додељује ovim  Јавним позивом односи се на помоћ лицима корисницима пензионог права са пребивалиштем на територији Вуковарско-сремске županije  u облику вредносног поклон бона.

3. Врста помоћи

Вуковарско-сремска жупанија ће подносиоцима пријава који испуне услове из Јавног позива осигурати вредносни поклон бон у износу 600,00 куна, до највише три пута годишње.

4. Трајање Јавног позива

Јавни позив је отворен до 10.07.2022. године

5. Ко се може пријавити на Јавни позив

Право подношења пријаве на Јавни позив за остваривање права на помоћ пензионерима са територије Вуковарско-сремске жупаније за 2022. годину имају лица која испуњавају услове прописане овим Јавним позивом.

6. Услови које морају испуњавати подносиоци захтева на Јавни позив  

1. Пребивалиште односно стални боравак на територији Вуковарско-сремске жупаније последњих годину дана пре подношења пријаве.

2. Подносилац пријаве мора бити корисник пензионог права у РХ или у иностранству

3. Месечни износ пензионог примања у месецу пре подношења пријаве не сме прелазити цензус:

- самац………………………………………………………… 1.250,00 куна

- брачни или ванбрачни пар ………………………….... 2.500,00 куна

4. Подносилац пријаве и супружник или ванбрачни drug  не сме имати никакве друге приходе (од имовине, од капиталних улагања, деоница и сл) осим примања по основи пензионог права.

5. Сви подносиоци захтева који су остварили право на помоћ пензионерима на основу Јавног позива za podnošenje пријава за остваривање права на помоћ пензионерима са пребивалиштем на територији Вуковарско-сремске жупаније за 2022. годину који се реализовао у периоду од 19. априла до 18. маја 2022. године, нису прихватљиви подносиоци захтева по овом Јавном позиву.

Пријави треба приложити следећу документацију:

  • Копија особне исказнице подносиоца захтева – обострано
  • Копија особне исказнице супружника – обострано
  • Доказ о пензионим примањима за подносиоца захтева (решење или одрезак о пензионим примањима)
  • Доказ о пензионим примањима за супружника (решење или одрезак о пензионим примањима)

Детаље Јавног позива, начин пријаве и остале информације можете пронаћи на следећем линку:

https://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-ostvarivanje-prava-na-pomoc-umirovljenicima-sa-prebiv-1

Уколико вам је потребна помоћ приликом испуњавања Образаца пријаве или друга врста помоћи везана уз овај Јавни позив, можете се обратити Одбору за људска права Заједничког већа општина на адреси Е. Кватерника 1, Вуковар.

Остале вести