Javni poziv Osječko-baranjske županije

javni poziv

JAVNI POZIV

za podnošenje prijave za dodelu podrške za pokretanje, razvoj i unapređenje poslovanja

na teritoriji Osječko-baranjske županije

1.  Predmet javnog poziva

Podnošenje prijave za dodelu nepovratnih finansijskih sredstava iz Budžeta Osječko-baranjske županije za 2022. godinu za pokretanje, razvoj i unapređenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini.

2.  Namena i visina podrške

Podrška za pokretanje, razvoj i unapređenje poslovanja dodeljuje se za ulaganja i pokretanje, razvoj i unapređenje poslovanja s ciljem podizanja nivoa kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje nivoa zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih planskim razvojnim dokumentima Županije i/ili Programom poticanja preduzetništva, a posebno za:

-              ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa

-              kupovinu, izgradnju i rekonstrukciju poslovnog prostora

Podrške se temeljem ovog Javnog poziva NE DODELjUJU za razvoj preduzetništva u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i turizmu.

Sufinansiranje iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 15.000,00 kuna za korisnike podrške čija je pretežita delatnost i izvršeno ulaganje u prerađivačku industriju prema NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DELATNOSTI 2007. – NKD 2007.

Opravdani trošak izvršenog ulaganja smatra se troškom u trenutku izdavanja računa.

Opravdani troškovi za korištenje podrške su:

-              nabava strojeva i opreme za obavljanje pretežite delatnosti

-              kupovina, izgradnja i rekonstrukcija poslovnog prostora za obavljanje pretežite delatnosti

-              troškovi investicijskog i tekućeg održavanja poslovnog prostora za obavljanje pretežite delatnosti

-              nabava računarske opreme, kupovinu ili zakup licenciranih računarskih programa

Uslove podnošenja prijave, potrebnu dokumentaciju i ostale informacije vezane za ovaj Javni poziv možete pročitati na službenoj stranici Osječko-baranjske županije.

Ostale vesti