Javni konkurs za dodatnu/dopunsku dodelu jednokratnih novčanih pomoći studentima iz proračuna ZVO-a za akademsku godinu 2023/2024.

Vukovar, 18.03.2024 - Na osnovu Saveta Zajedničkog veća opština Vukovar o dopunskoj/dodatnoj dodeli jednokratne novčane pomoći studentima iz proračuna ZVO-a za akademsku godinu 2023/2024, Zajedničko veće opština Vukovar dodeliće ukupno 13.890,00 eura novčane pomoći za 30 studenata u pojedinačnom iznosu jednokratne novčane pomoći od 463,00 eura.

Ostale vesti