ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ПРИЗНАЊА ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕЋА ОПШТИНА ВУКОВАР ЗА 2022. ГОДИНУ

Вуковар, 17.3.2022.

Број:01-165-2/22

На основу члана 7. Правилника о додели признања Заједничког већа општина Вуковар, Одбор зa признања ЗВО дана 17.3.2022. године

                       Објављује

                                                   Јавни позив за подношење предлога за признања

  Заједничког већа општина Вуковар за 2022. годину

 

Позивају се:

1. грађани ( група од најмање 3 лица),

2. правнa лица,

3. чланови Скупштине ЗВО-а 

да поднесу своје предлоге за  признања ЗВО-а за 2022. годину.

 • За ПЛАКЕТУ ЗВО

Плакета ЗВО је јавно признање које ЗВО додељује за изузетна остварења постигнута на подручју ЗВО-а,  а у корист промоције и свеукупног јачања српске етничке заједнице.

Плакета ЗВО биће додељена  за изузетна достигнућа у области:

 • науке, образовања, културе и спорта
 • друштвеног развоја
 • економског напретка

Плакета ЗВО се може доделити за животно дело или за изузетан успех у одређеној делатности у периоду од оснивања ЗВО-а до данас.

Плакета ЗВО се може доделити појединцу или правном лицу који живе или делују на подручју ЗВО-а, Републике Хрватске, Републике Србије и српске дијаспоре.

 1. За ПОВЕЉУ ЗВО

Повеља ЗВО је јавно признање које ЗВО додељује за допринос очувању и развоју националног, културног и духовног идентитета српске етничке заједнице на простору деловања Заједничког већа општина Вуковар.

Повеља ЗВО биће додељена за посебан допринос и развој у области :

 • економије-привреде
 • образовања, културе и спорта
 • за свеукупан друштвени развој српске етничке заједнице на простору деловања ЗВО-а.

 

Повеља ЗВО се може доделити појединцу или правном лицу који живе и делују на простору деловања ЗВО-а, Републике Хрватске, Републике Србије и српске дијаспоре.

 

Предлози за признања ЗВО-а треба да садрже :

-    биографију кандидата с детаљним образложењем заслуга и разлога због којих се предлаже за признање ЗВО-а,

 • податке о статусу правног лица, области деловања те образложење постигнутих резултата због којих се предлаже за признање ЗВО-а,
 • врсту признања за које се предлаже појединац или правно лице,
 • документација која потврђује оправданост предлога: објављени радови, анализе, критике и јавне оцене струке, такмичарски резултати и слично.

Признања се додељују на свечаности поводом Дана Заједничког већа општина Вуковар, 23. маја.

Предлози се могу подносити до 7. априла 2022. године на е-меил :sekretar@zvo.hr, личним доласком у ЗВО или поштанским путем на адресу:

 Заједничко веће општина Вуковар

 Е. Кватерника 1

 32000 Вуковар

са назнаком „За доделу признања ЗВО

У складу с одредбама Уредбе (ЕУ) 2016/679 Европског парламента и Већа од 27. априла 2016. године о заштити појединаца у вези с обрадом личних података и слободног кретања таквих података, сви документи достављени на Јавни позив за подношење предлога за признања ЗВО послани су слободном вољом кандидата/ткиња те се сматра да је кандидат /ткиња дао приволу за обраду свих података, а који ће се обрађивати искључиво у сврху провођења поступка Јавног позива.

У Вуковару, 17.3.2022. године

                                                                                                                                           Председник

 Одбор за признања ЗВО

        Милица Стојановић, проф.

 

Ostale vesti