СТИПЕНДИЈЕ ЗА ПРИПАДНИКЕ СРПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У РЕГИОНУ

Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова Републике Србије расписала је конкурс за стипендије за младе припаднике српске националне заједнице из држава у региону.

Под синтагмом „Срби из региона”, у складу са Законом о дијаспори и Србима у региону („Службени гласник РС” број 88/09), подразумевају се припадници српског народа који живе у Републици Словенији, Републици Хрватској, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Републици Северној Македонији, Румунији, Републици Албанији и Мађарској. Активном и одговорном националном политиком према припадницима српског народа у државама региона, Република Србија чува њихов идентитет – језик, културу, веру, традицију и обичаје.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у оквиру својих надлежности, у складу са Стратегијом очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону („Службени гласник РС”, бр. 4/11 и 14/11), израдило је Пројекат „Србија за Србе из региона” (у даљем тексту: Пројекат) којим је предвиђена додела стипендија за младе припаднике српске националне заједнице из држава у региону.

Стицање високог образовања на српском језику битан је предуслов за очување и јачање српске заједнице у региону као и њене повезаности са Републиком Србијом. Националне заједнице са развијеним осећајем идентитета, које остварују сва гарантована мањинска права, представљају значајне људске ресурсе у државама у којима живе.

Република Србија припаднике националних мањина у Републици Србији и припаднике српске националне заједнице у региону препознаје као значајне носиоце добрих међунационалних односа и узајамног разумевања, толеранције и уважавања.

Пројекат представља пут за јачање добросуседских односа, бригу о припадницима српске заједнице и ширење европских вредности у области људских и мањинских права. У том циљу Република Србија ће кроз Пројекат у школској 2021/2022. години понудити нових 80 стипендија.

Стипендирање младих припадника српске националне заједнице у региону унапредиће њихов ниво образовања, што је један од важних предуслова за подизање квалитета живота у земљама у којима живе.

Текст конкурсаопис пројекта и пријавни формулар пронађите на страницама Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова Републике Србије.

Ostale vesti