ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА КАПИТАЛНЕ ДОНАЦИЈЕ

Вуковар, 4.4.2022 - Данас су у Заједничком већу општина потписани уговори о додели финансијских средстава за капиталне инвестиције намењене унапређењу права припадника српске националне мањине те заштите и пoтицању њиховог културног, националног, језичног и верског идентитета.

Пројекте су на јавни конкурс ЗВО-а поднели представници јединица локалних самоуправа и Већа српске националне мањине и за њих 13 одобрена су средства у износу од 1.735.000,00 куна. Уговоре су потписали председник ЗВО-а Дејан Дракулић и  представници општина Ердут, Борово, Маркушица, Негославци, Шодоловци те Већа српске националне мањине Вуковарско-сремске жупаније, општина: Тординци, Трпиња, Кнежеви Виногради и Дарда те градова: Вуковар, Винковци и Бели Манастир.

Овим уговорима финансијска средства додељују се за капиталне пројекте који имају за циљ повећање и очување вредности имовине, улагања у земљишта, грађевине и другу дуготрајну имовину као што су куповина или изградња, доградња, реконструкција или адаптација, енергетска обнова, уређење и опремање те одржавање друштвених домова, спортских клубова, културних центара, етно кућа и других сличних објеката у којим организирано делују припадници српске националне мањине.

Ostale vesti