O nama

Zajedničko veće opština (ZVO) je telo koje usklađuje interese srpske etničke zajednice u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Sremu na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-sremske županije, koordiniše prava i daje inicijative i predloge prema institucijama vlasti.

ZVO je u formalno pravnom smislu nastao kao udruga “sui generis” na osnovu međunarodno pravnog akta Erdutskog sporazuma potpisanog, zaključenog 12.11.1995. godine na temelju kojeg je završen rat i započeo proces mirne reintegracije na prostoru istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema i odluke Vlade Republike Hrvatske od 15.10.1997. godine. Svoja specifična prava, u osnovi stečena prava, ZVO crpi iz pisma Vlade RH po završetku mirne reintegracije u hrvatskom podunavlju od 13.01.1997. godine.

ZVO je savetodavno telo koje prati i analizira ukupnu problematiku u sferi doslednog provođenja prosvetne i kulturne autonomije, te štiti ljudska, građanska i manjinska prava srpske etničke zajednice u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, pozitivnim zakonskim propisima, te međunarodno priznatim i pravno relevantnim sporazumima kojima se utvrđuje i pravno reguliše status i položaj srpske zajednice na ovom prostoru.

ZVO čini Skupština, sastavljena od većnika iz redova srpske etničke zajednice bez obzira na njihovu stranačku pripadnost, a koji su izabrani na izborima za tela jedinica lokalne uprave i samouprave na području ove dve najistočnije županije, u skladu sa Statutom ZVO–a. U današnjem mandatu Skupština broji 28 većnika. Skupština je najviše telo ZVO–a koja, između ostalog bira predsednika koji svoju dužnost obavlja profesionalno. Automatizmom dožupani ove dve županije iz redova srpske etničke zajednice su i podpredsednici ZVO–a.

Predsednik ZVO–a je Dejan Drakulić, mag. iur., potpredsednici su Srđan Jeremić mag.oec. i mr. sc. Radomir Čvarković, a sekretar ZVO–a je Vinko Lazić.