Konkurs za dodelu jednokratnih novčanih pomoći studentima iz budžeta Zajedničkog veća opština za akademsku godinu 2021/2022.

U skladu sa Odlukom Saveta ZVO-a o dodatnoj dodeli jednokratne novčane pomoći studentima iz proračuna ZVO-a za akademsku godinu 2021/2022. danas je raspisan konkurs u okviru kojeg će ZVO dodeliti ukupno 150.000 kuna za 100 studenata u pojedinačnom iznosu jednokratne pomoći od 1.500 kuna.

Dodeljena jednokratna novčana pomoć je bespovratnog karaktera, a rok za prijavu je 15 dana od raspisivanja konkursa odnosno do 2. juna.

Na sledećim linkovima možete pročitati i preuzeti kompletan tekst konkursa i prijavni obrazac.

KONKURS

PRIJAVNI OBRAZAC