Komisije

Komisija za izbor i imenovanje

Dušan Latas

Opština Borovo

Milica Šarčević

Opština Negoslavci

Predrag Petrović

Opština Kneževi Vinogradi

Zoran Rokvić

Grad Vukovar

Dejan Jeličić

Grad Beli Manastir

Verifikaciona komisija

Biljana Pejić

Opština Negoslavci

Dragoslav Zorić

Opština Markušica

Slobodanka Bijelić

Opština Šodolovci

Statutarno-pravna komisija

Jovan Vuković

Opština Erdut

Srđan Jeremić

Opština Borovo

Radomir Čvarković

Opština Darda

Bojan Bošković

Opština Markušica

Lazar Telenta

Opština Šodolovci