Zgrada Zajedničko veće opština

Telo koje usklađuje interese srpske etničke zajednice u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Sremu na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-sremske županije, koordiniše prava i daje inicijative i predloge prema institucijama vlasti. ZVO je u formalno pravnom smislu nastao kao udruga “sui generis” na osnovu međunarodno pravnog akta Erdutskog sporazuma potpisanog, zaključenog 12.11.1995. godine na temelju kojeg je završen rat i započeo proces mirne reintegracije na prostoru istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema. Svoja specifična prava, u osnovi stečena prava, ZVO crpi iz pisma Vlade RH po završetku mirne reintegracije u hrvatskom podunavlju od 13.01.1997. godine. Dana 15.10.1998. godine Vlada Republike Hrvatske je donela odluku o organizaciji, statutu, sastavu, nadležnosti i financiranju Zajedničkog veća opština čiji je tekst sadržao i kompletan tekst navedenog akta iz 1997. godine čime je završen proces osnivanja ZVO koje je registrovano kao posebna institucija koja tek treba kroz vreme da definiše svoj status. Svoja specifična prava, u osnovi stečena prava, ZVO crpi iz pisma Vlade RH po završetku mirne reintegracije u hrvatskom podunavlju od 13.01.1997. godine.