Zavetni krst Svetog Marka

Podignut sredinom 18. veka posle velikog požara, kada je izgorela cela Banova ulica, koju su dugo nakon toga nazivali Gladni sokak. Na mestu gde je izgorela poslednja kuća, srbi su podigli ”Zavetni krst”.Krst Svetog Marka je među osječkim i donjogradskim pravoslavcima poznat i kao Osječki zavetni krst za koji se vežu dva predanja. Prvo predanje govori o tome da je krst podignut kao znak zahvalnosti za prestanak kuge koja je u prvoj polovini 18.veka vladala na tom području, a druga govori o velikom požaru koji se dogodio u Donjem gradu zbog čega je ova ulica dobila naziv Gladni sokak. Danas se ta ulica zove Banova ulica u čast hrvatskom banu Josipu Jelačiću koji je 1849., nakon što su austrijske i hrvatske jedinice, zauzele Osijek i proterale vojnike odane Mađarskoj revoluciji,posetio grad na Dravi. Tada su Donjograđani su kod krsta napravili slavoluk od cveća i svečano dočekali bana Josipa Jelačića, a tadašnji osječki paroh Lazar Bojić pozdravio ga je govorom na narodnom jeziku.