Zavetni krst Svetog Marka

Podignut sredinom 18. veka posle velikog požara, kada je izgorela cela Banova ulica, koju su dugo nakon toga nazivali Gladni sokak. Na mestu gde je izgorela poslednja kuća, srbi su podigli ”Zavetni krst”.