Vinarija Erdutski vinogradi – sa naglaskom na Erdutski sporazum

Ovde u Erdutu, u krugu vinarije nalazi se dvorana u kojoj je 12.11.1995. godine potpisan Erdutski sporazum kojim je okončan rat i dogovorena mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja, te time uspostavljen trajni mir.