Svetište Studenac

Veruje se da svetište datira u srednji vek, pravoslavna ga crkva veže uz 1296. godinu. Kao svetište je zabilježeno u posjedovnim protokolima despota Stevana Štiljanovića.Veruje se da je izvor sa te lokacije izvor svete i studene vode te svako ko pije s njega neće biti bolestan ili tko se umiva u svetoj vodi, ozdraviće.