Sulejmanov most – ploča na mestu gde je završavao Sulejmanov most

Turski sultan Sulejman Veličanstveni, čija je misija bila stvaranje ogromnog Turskog carstva, u svom je osvajačkom pohodu 1526. godine osvojio Osijek, a na putu do njega osvojio je i Ilok. Cilj mu je tada bila Mađarska, ali prvo je trebao s ogromnom vojskom preći Dravu, stoga je izdao naredbu da se sagradi most. Tako je dao sagraditi most koji vodi od Osijeka do Darde, a nalazio se u perivoju pokraj dvorca Esterhazy.  Most je dovršen 1566. godine u čijoj gradnji se učestvovalo 25.000 ljudi. Most je bio dugačak čak 6 km i širok 6 metara te su se na njemu dve kočije mogle mirno mimoići, a  tokom 16. i 17. upravo zbog svoje veličine, smatran je za pravo svetsko čudo.