Spomen-park Dudik

Spomenički kompleks podignut u slavu 455 žrtava fašizma tokom Drugog svetskog rata (1942.-1943.) s područja Srema i Slavonije. Ledina zasađena dudovima još od ranijih vremena, po kojima park nosi ime. Stari park obuhvatao je mnogo veće područje nego danas. Spomenički kompleks rad je beogradskog arhitekta Bogdana Bogdanovića koji čine buktinje – pet stilizovanih vitkih konusa okruženih sa više desetina kamenih cvetova. Na kamenim cvetovima nalaze se epitafi: “Putniče, koji si u budućnost krenuo, zastani i na ovom izvorištu napij se bistrinom vode, lepotom slobode, ljubavlju onih koji za nju dadoše živote“, “Oj dudovi, vi dudovi stari, da li vaša duša krvari za onima koji su tu pali i slobodu krvlju zasejali, nisu oni samo tiha trava, već zvezdani trag nezaborava…

Na Dudiku su na najsvirepiji način od strane pripadnika Župske redarstvene oblasti Nezavisne Države Hrvatske, ubijeni pripadnici Narodnooslobodilačkog pokreta, saradnici i civili uhapšeni u znak odmazde zbog akcija partizanskog pokreta na Fruškoj Gori. Hapšenja su sprovođenja na teritoriji Srema (Zemun, Batajnica, Nova Pazova, Stara Pazova, Ruma, Irig, Petrovaradin, Sremska Mitrovica, Sremska Rača, Kuzmin, Laćarak, Erdevik, Ilok, Vukovar, Bobota i u drugim mestima). Specijalnim železničkim kompozicijama sprovođeni su u Vukovar, gde je u magazinu grofovije Eltz formiran logor. Nakon kratkog sudskog postupka, na kome uhapšeni nisu imali pravo na adekvatnu odbranu, osuđivani su na smrt i u večernjim satima odvoženi na Dudik nakon čega su streljani.