Saborni hram posvećen prenosu moštiju svetog oca Nikolaja

Srbi su već 1578. godine imali svoju crkvu, svakako brvnaru, jer se zna da su za nju plaćali Turcima “tapijsku taksu” u iznosu od 300 akči. Današnji saborni hram sagrađen je u periodu 1733. do 1737. godine na temeljima stare crkve brvnare iz 17. veka i bio je jedan od prvih baroknik građevina kod Srba u prekosavskim oblastima. Hram je posvećen prenosu moštiju svetog oca Nikolaja, a tronosao ga je na dan hramovne slave mitropolit Pavle Nenadović. Značajna obnova izvedena je 1855. godine. Hram je jednobrodna građevina u baroknom stilu dimenzija 32 x 10,60, a zvonik je visok 37 metara sa tri zvona. Drvorezbariju ikonostasa, pevnica i tronova izveo je osječki masjtor Tomas Firtler, a slikarske radove od 1771. do 1776. godine izveo je Vasilije Ostojić. Zidno slikarstvo je uradio 1854. godine Jovan Isailović Mlađi. Kompletna unutrašnjos i inventar uništeni su u ratu 1991. godine. Spaseno je 39 ikona, 3 jevanđelja, deo crkvene arhive i svetih sasuda.