Ribnjak Koprivna

Površine 33 ha, koji je nekada slovio kao jedan od prepoznatljivih europskih ribnjaka. Trenutačno je u toku postupak utvrđivanja vlasništva, no želja je Opštine rekonstruirati ga u svrhu i za potrebe turizma.