Rezidencija Paunović

Jednokatna rezidencija barunske obitelji Paunović najstarija je palača u nizu trgovačkih kuća s lokalima na sjevernoj strani glavne ulice (Ulica dr. F. Tuđmana br. 5). Građena je 1867. u oblicima ranoga historicizma.