Parohijski dom – rodna kuća Josifa Milovuka

Parohijski dom sagrađen je 1908. godine. Plac na kojem je podignut parohijski dom dar je porodice Milovuk iz koje je potekao jedan od osnivača i pokretača Matice srpske – Josif Milovuk.