Mauzolej Paunovića

Paunovići su bili bogata i uticajna familija u čijem je vlasništvu bio veći dio središta grada. Mauzolej je izgrađen 1898. godine u stilu mađarske pseudogotike. Sastoji se od kapelice i kripte.