Magaza Mihajlovića i prva srpska čitaonica

Na ćošku ulica dr Franje Tuđmana i Zmajeve, nalazi se zgrada “Magaze Mihailović – rodna kuća majke srpskog pesnika Branka Radičevića, Ruže Mihailović-Radičević. Ova građevina u baroknom stilu izgrađena je krajem 18. veka, a u vlasništvu porodice Mihailović je od 1780. godine. Rodonačelnik porodice Risto Mihailović, doselio se iz Moskopolja (Albanija) u Vukovar 1780. godine. 1790. godine u Vukovar se doseljava i njegov brat Janko Mihailović. U magazi otvaraju gvožđarsku trgovinu. U trgovini je postojala i prva srpska čitaonica-biblioteka u Vukovaru, u kojoj su se čuvale knjige i čitala štampa koja je pristizala iz Beograda, Sremskih Karlovaca, Pešte i Beča. U čitaonici su se u to vreme okupljali ugledni vukovarski Srbi.