Logor Tenja – ostaci

Logor Tenja je bio koncentracioni logor Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Logor se nalazio kraj grada Osijeka u selu Tenja, a formiran je u aprilu 1941. i delovao je do avgusta 1942. godine.