Krst na groblju Svete Ane u Osijeku

Krst od belog dalmatinskog mermera podignut 1925. godine a posvećen je Vaskrsenju Hristovom. Isti se nalazi na 20ak metara od pravoslavne grobljanske kapele posvećene rođenju Svetog Jovana Krstitelja iz 1929. godine.