Kapela Rođenja Presvete Bogorodice

Kapela je izgrađena 1911. godine. Pored kapele nalazi se izvor vode.