Izletište Gmajna

Kanal u neposrednoj blizini severoistočnog dela Jagodnjaka u Baranji, blizu šume i trase autoceste A5 na kojem se nalazi izletište, pogodno za održavanje raznih manifestacija.  Ima dva prirodna izvora i nalazi se na površini od oko 6 hektara. Dug je oko 1.300 m, širok 8-20 m, dubine do 2 m. Trenutno na njemu deluje SRD “Dravica” koja održava razna takmičenja za decu.