Hram Vavedenja Presvete Bogorodice

Ne zna se tačan datum izgradnje hrama, no hram je osveštan 1726. godine. Hram je opisan kao jednobrodna  kasnobarokna građevina sa dvospratnim zvonikom, sa četiri zvona i polukružnom apsidom. Hram je u periodu od 1905. do 1912. godine obnovljen i oslikan, a u to vreme podignuta je i kapela na brdu u Popovcu. Ikonostas u hramu je zidan i 1965. godine a oslikao ga je slikar Dragan Bjelogrlić.