Hram Vavedenja presvete Bogorodice

Parohohijski hram je posvećen Vavedenju presvete Bogorodice, a podaci o gradnji su oprečni u više izvora. U parohiji se čuva dokument na dasci koji govori da je crkva osvećena 1726., a u knjizi pravoslavne crkve u Baranji autor se poziva na izveštaj sreskog sudije Baranjske županije iz 1767. godine u kome se govori o gradnji temelja za novu crkvu. Crkva je orjentisana istok zapad, jednobrodna je, kasnobarokna građevina sa dvospratnim zvonikom sa četiri zvona i polukružnom apsidom. Ikonostas je zidan, a ikone je slikao Dragan Bjelogrlić 1965. godine. Na svodovima su slike četiri Jevanđelista i svete Trojice, a na zidu slika svetog Save, slikao akademski slikar Voja Trifunović 1911. godine.