Hram svetog velikomučenika Georgija

Nema tačnih podataka kada je izgrađena prvobitna crkva, ali u opisu od 14. januara 1733. godine vidi se da je već tada postojala crkva sagrađena od drveta, olepljena blatom, pokrivena šindrom novom, trpeza od drveta, zvonica na četiri velika stuba, sa dva zvona. Gradnja nove crkve počinje 12. juna 1763. godine, a završava se 1778. godine. Osnova broda crkve ima dimenzije 27,12 x 10, a visina zida iznosi 7,40 metara. Hram ima relativno bogatu obradu glavnog pročelja, zvonik i toranj sa baroknom lukovicom i visinom 30,50 metara. Hram je spomenik kulure i upisan je u registar pod rednim brojem 154. Na zvoniku hrama su do 1914. godine bila četiri zvona teška oko 600kg, koja su datirala iz 1784. godine i livena u Pešti, a skinula ih je austrougarska vojska za svoje potrebe. Sadašnja zvona, kojih ima četiri, težine negde oko 1400kg livena u Ljubljani 1921. godine. Generalna obnova hrama bila je 2000. godine. Ikonostas čini glavni deo crkvenog inventara i nastao je 1778. godine u stilu baroknog drvorezbarstva, kao i ikone koje datiraju iz istog perioda, ikone su rad daljskog slikara Jovan Isailović Mlađi, a duborez je radio Jkob Gerstner iz Osijeka. Ikone i duborez se nalaze na restauraciji i konzervaciji, a radove izvode zavodi u Novom Sadu i Osijeku. Ikonostas je visokog tipa i podeljen je u 5 zona. Od vrednijih knjiga i predmeta izdvajaju se jevanđelje veliko, sa srebrnim okovima, crveni pliš, Moskva 1890. godine i putir srebrni iz 1820. godine.