Hram Svetog oca Nikolaja

Hram u Mikluševcima je posvećen Svetom ocu Nikolaju, a zidan je 1758. ili 1762. godine. Osnova broda hrama ima dimenzije 19 x 7 metara, a visina zida do strehe iznosi 4,80 metara. Unutrašnja površina hrama iznosi 133 metra kvadratna. Hram je veoma skromne izgradnje. U zvoniku se nalaze dva zvona, koja su u funkciji. Ikonostas čini glavni deo crkvenog inventara i danas se trenutno nalazi na restauraciji u Matici Srpskoj u Novom Sadu. Hram je van bogoslužbene upotrebe. Časna trpeza je od crvenog kamena i na njoj se ne nalazi ništa, svi bogoslužbeni predmeti se čuvaju u parohijskoj kancelariji u Sotinu.