Hram Svetog Arhangela Mihaila

Hram je izgrađen 1771. godine. Ima površinu od oko 100 m2. Građen je u kasnobaroknom stilu. Ikonostas je nastao u drugoj polovini 18. veka, a većina prestonih ikona u hramu su iz 1772. godine. Carske dveri su iz 18. veka, dok su celivajuće ikone rad ruskih emigranata. Ispred hrama nalazi se pravoslavni krst. Parohijski dom u Belom Manastiru sagrađen je 1904. godine.