Hram Svetog Arhangela Gavrila

Prva crkva je bila brvnara, a od tvrdog matrijala izgrađena je 1764. godine i posvećena Sv. Arhangelu Gavrilu. Ikonostas i zidano slikarstvo je 1805. godine izveo Jovan Isailović Stariji, ugledni predstavnik srpskog poznobaroknok slikarstva. U toku Drugog svetskog rata hram je porušen na pravoslavni Božić 1942, a rušenjem je rukovodio rimokatolički sveštenik Josip Astaloš. Tom prilikom potpuno je stradao i ikonostas, sa svim ikonama i ostalim crkvenim mobilijarom. Nakon rata, zajedno sa svojim parohom igumanom Varnavom Nikolićem, 80 domova kreće u izgradnju crkve, na istim temeljima. Crkvu je osvetio episkop sremski Makarije 30.10.1971. godine, a 25.7.1991, uoči hramovne slave, hram je miniran i granatiran, tako da su krovište i severni deo potpuno uništeni. Unutrašnjost hrama je demolirana. Opšta opravka hrama urađena je 2004. godine. Crkva je manjih razmera, pravougaonog oblika, sa primesama srpskovizantijskog stola, sa zvonikom u sklopu crkve, koji je pravougaonog oblika i na njemu se nalaze dva zvona. Ikonostas je iz šezdesetih godina. U kancelariji se čuva ručni krst, filigranski rad, veoma oštećen, nije datiran. Starih ikona ima ukupno 20.