Crkva svetog arhangela Gavrila

Izgradnja crkve počela je sredinom 18. veka, a završena je 1790. godine. Prema zapisima iz 1733. godine, spominje se skromna drvena crkva koja je bila “stara drvena, olepljena blatom, svod nov od dasaka, pokrivena rogozom, trpeza i umivaonica od drveta”. Nju je sredinom 18. veka zamenila nova zidana crkva koju je 1. januara 1790. godine posvetio episkop pakrački Sofronije Jovanović. Nova crkva je jednobrodna građevina sa polukružnom oltarskom apsidom i isturenim pevničkim prostorom. Novi zvonik je zidao Anton Semper, podignut je 1834. godine i na njemu su smeštena tri zvona. U više navrata crkva je popravljana i krečena spolja, a poslednja veća obnova bila je 2000. godine. Osvećenje je izvršio episkop g. Lukijan. Osnova hrama je 17 x 6 x 6 metara. Ne zna se ko je radio prvi ikonostas, a novi je izradio 1903. godine akademski slikar iz Zagreba Marko Peroš. Ikonostas je izgrađen u baroknom stilu i podeljen je u tri zone. Zidne slike su rađene 1928. godine, a slikao je slikar Branko Stančić iz Šida. Hram je u celini obnovljen 1983. godine. U hramu se čuvaju celivajuće ikone na limu. Krstionica se nalazi uzidana u severnom uglu hrama, dve pevnice i episkopski tron kod južne pevnice. Časna trpeza je od mermera, na četiri mermerna stuba. U vreme Drugog svetskog rata i bršadinska crkva je pretvorena u rimokatoličku.