Hram Rođenja Presvete Bogorodice

Hram u Koprivni je srednjovekovna građevina (prelaz iz romantike u gotiku), verovatno iz 15. veka, posvećen rođenju Presvete Bogorodice. Nalazi se na pravoslavnom groblju. Postoji zapis iz 1758. godine na jednom psaltiru (Kijevopečerska lavra 1741), koji govori da je na ovom mestu postojao manastir. O tome svedoči i izveštaj Bogdana i Feldera, sudija Virovitičke županije, Marije Terezije, u kome se spominje  kaluđer Stevan. Iako nigde više nema pomena o tome da je ovde bio manastir, ipak je u svesti naroda iz Koprivne ostalo saznanje da je njihova crkva nekad bila manastirski hram. Prilično oštećena za vreme boravka Turaka u ovim predelima, obnovljena je detaljno 1751. godine. U toku Drugog svetskog rata uništen je skromni kasnobarokni ikonostas, ikone su meštani sačuvali, a crkva je pretvorena u rimokatoličku. 1974. godine obojeni su unutrašnji zidovi i obnovljene preostale ikone, a crkva je osvećena i vraćena pravoslavnima 1969. godine Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture  u Osijeku stavlja ga pod zaštitu kao sakralni objekat visoke spomeničke kategorije. 4. septembra 1991. godine granatirana je od strane hrvatskih paravojnih i vojnih formacija. 4. maja 1992. godine ponovo je granatirana, kada je obrušena čitava krovna konstrukcija, zajedno sa zvodnikom u unutrašnjost hrama. Iako se nalazi u evidenciji Zavoda za zaštitu spomenika, hram i dalje stoji obrušen, nezaštićen od daljeg propadanja.