Hram rođenja Bogorodice

Gabošani su 1759. godine pod rukovodstvom svog mladog sveštenika Mihaila Jovanovća sazidali novu parohijsku crkvu posvećenu roždestvu Bogorodice koju je 30. juna. 1766. godine, osvetio mitropolit Pavle Nenadović. Hram je smešten u centru sela sa orjentacijom istok – zapad, građen u stilu klasicizma. Crkva je početkom 19. veka temeljno obnovljena, kada je napravljen i ikonostas koji pripada grupi naivnog popularnog slikarstva, a prema zapisu nastao je 1844. godine, ima 59 ikona, a na svodovima hrama četri slabo vidljive zidne slike. U hramu se nalazi 15 starih bogoslužbenih knjiga: prestono jevanđelje iz 1755. godine, posni triod, dva oktoiha i druge knjige. Pre ovog hrama, na drugoj lokaciji postojala je crkva “pletara” posvećena vavedenju Presvete Bogorodice.