Hram Prenosa moštiju svetog Nikolaja

Hram posvećen prenosu moštiju svetog Nikolaja sagrađen je polovinom 1752. godine, a 27. avgusta 1755. je osvećen od strane pakračkog episkopa Sofronija Jovanovića. Hram je obnavljan 1908, 1958, i 1986. godine. Za vreme Drugog svetskog rata bio je delimično opljačkan i pretvoren u rimokatolički, a obnovljen je 1958. godine.  Za vreme rata 1991. godine hram je pogođen sa dve granate, koje su oštetile oltarski prostor. Hram je jednobrodna građevina, sa isturenim zvonikom na glavnom pročelju. Na zvoniku su tri zvona, koja su poklon kralja Petra Prvog, o čemu je postojala i mermerna ploča, koju su komunisti uništili. Ikonostas pačetinskog hrama izgrađen je 1910. godine, a delo je poznatog slikara Ivana Tišova. Pre njega, u hramu se nalazio ikonostas koji je oslikao Đorđe Rakić iz Neština 1891. godine. Crkva je sazidana na mestu gde se nekada nalazio manastir, čemu svedoči i kameni stećak na ćirilici i staroslavenskom jeziku iz 1443. godine.