Gusarski pano – legenda

Digitalna razglednica s motivom legende o bijelobrdskim gusarima, nastala u sklopu projekta ,,FOTOPOINT-digitalna razglednica opštine Erdut” iz 2019. godine. Legenda kaže da su nekada, dok je Drava tekla pored Sarvaša i Bijelog Brda, gusari sačekivali lađe iz Beča i pljačkali ih. Drava je u Bijelom Brdu pravila velike meandre i usporavala tok, što je omogućavalo lopovima da svojim čiklovima pod okriljem noći priđu brodovima odnoseći bogat plijen. Smatra se da su upravo gusari pljačkaši bili razlog zbog čega je izmijenjen tok Drave, te danas pored Bijelog Brda prolazi rukavac stare Drave, a legenda o bijelobrdskim gusarima živi među njihovim mještanima, te se prenosi s generacije na generaciju.