Fabrika Borovo

Borovo je 7. Juna 1931. godine osnovao češki industrijalac Tomaš Bata i pokrenuo proizvodnju obuće na periferiji Vukovara. U njoj se najpre proizvodila gumena i kožna obuća i roba, da bi nekoliko godina kasnije tadašnja tvornica „Bata“ postala i prvi proizvođač auto guma u Hrvatskoj. U razdoblju od 1947. godine do kraja 1980-ih, Borovo je izraslo u najveće i ekonomski najmoćnije preduzeće u proizvodnji i prodaji obuće i gume u ovom delu Evrope, u čemu je presudnu ulogu odigrao generalni direktor „Bate“ Toma Maksimović