Etnološki centar

Ideja o osnivanju Etnološkog centra baranjske baštine rodila se 2009. godine. U tom trenutku u suradnji s Gradom Belim Manastirom, Udruženjem obrtnika Baranje i Centra za kulturu grada Belog Manastira, osmišljen je projekt ”Kuća baranjske baštine” u kojoj će biti smješteni svi predmeti koji obilježavaju multikulturalnu baranjsku baštinu.

Projekt je tri puta prijavljivan na EU fondove, a odobren je u posljednjoj prijavi 2014. godine. Provedba projekta završava 31. svibnja 2016. godine, a sredinom istog mjeseca svečano otvara svoja vrata. Centar baranjske baštine deluje od 18.05.2016. godine. Stalni postav Etnološkog centra baranjske baštine prezentuje materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu etničkih skupina na prostoru Baranje od kraja 19. do polovice 20. veka.