Čardak na vodici

Zapis sa spoljnje strane iznad ulaznih vrata na bračkom kamenu: “Osnivatelju ovog zdanija patrijarhu srpskom Josifu Rajačiću blagodarna crkvena opština u Dalju 1899.” potvrđuje da je Čardak na Daljskoj vodici podigao patrijarh srpski Josif Rajačić, sredinom 19. veka. U Čardaku se nalazi izvor sa lekovitom vodom, a na izvoru se nalaze tri freske novijeg datuma i ikone u mermeru.