Bogojavljenski krst u crkvenoj porti

Podiže se prvo 1807. godine drveni a potom 1809. godine mermerni krst na donjogradskoj pijaci, glavnom delu tadašnje ”Donje Varoši”. Bogojavljenski krst je 27. maja 1950. godine rastavio osječki majstor Josip Ciprovac. Tako je posle 143 godine ovaj krst promenio svoje mesto postojanja. Zbog gradnje novog sabornog hrama ”Slavonske Lazarice”, krst je na Vidovdan 1970. godine prenet u istočni deo crkvene porte , uz crkvenu ogradu. Na ovome mestu, krst se nalazi i danas.