Bogojavljenski krst u crkvenoj porti

Podiže se prvo 1807. godine drveni a potom 1809. godine mermerni krst na donjogradskoj pijaci, glavnom delu tadašnje ”Donje Varoši”. Bogojavljenski krst je 27. maja 1950. godine rastavio osječki majstor Josip Ciprovac . Tako je posle 143 godine ovaj krst promenio svoje mesto postojanja. Zbog gradnje novog sabornog hrama ”Slavonske Lazarice”, krst je na Vidovdan 1970. godine prenet u istočni deo crkvene porte , uz crkvenu ogradu. Na ovome mestu, krst se nalazi i danas.