Bogojavljenski krst na obali Dunava

Bogojavljenski krst u Vukovaru podignut je krajem 19. veka. Sam krst je bio visine 255 centimetara, a na njemu je bilo oslikano Raspeće Hristovo, dok je na postamentu bila ikona Bogojavljenja tj. Krštenja Hristovog. Za vreme rata 1991. godine krst je oštećen i od njega je ostao samo postament sa delovima ograde oko njega. Krst je obnovljen i osveštan u januaru 2020. godine.