Rođen 07.09.1974. godine u Vukovaru. Završio je višu školu za poslovne sekretare i menadžment u Sremskim Karlovcima 2008. godine. Posle toga upisuje, a 2011. godine i završava Ekonomski fakultet u Beogradu. Oženjen i otac troje dece.

Jedan je od osnivača i pokretača muzičke škole 1995. – 2007. u Vukovar gde kao nastavnik harmonike i klavira radi sve do 2007. godine. Iste godine priljučuje se u radu u Zajedničkom veću opština oko organizacije medija srpske zajednice. Jedan je od pokretača novinskog lista “Izvor” i televizijske produkcije ZVO-a. Kao predsednik Odbora za medije ZVO-a, pokreće reorganizaciju radio stanice “Banska Kosa” Beli Manastir te ga, ZVO kao većinski vlasnik, imenuje za direktora radija.

Bio je većnik u gradskom veću Grada Vukovara od 2015. godine i član Glavnog Odbora SDSS-a, a 2021. godine postaje zamenik gradonačelnika grada Vukovara iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine. Organizator je brojnih kulturnih manifestacija i događanja.

Aktivni je organizator medijskih događanja koji imaju za cilj podizanje svijesti kod pripadnika srpske manjinske zajednice.