Nikolina Gotovac Predsednik Odbora za privredu

Rođena 15.04.1992. godine u Somboru, Republika Srbija, sa prebivalištem u Uglješu. Završila studij korporativnih financija na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment u Zagrebu 2018. godine i stekla stručni naziv stručne specijalistice korporativnih finansija. Završila program osposobljavanja za saradnicu u izradi i provedbi EU projekata. Udana, majka jednog deteta.

Profesionalnu karijeru započinje radom u privatnom sektoru u Zagrebu. Nakon stručnog osposobljavanja, primljena na poziciju stručne saradnice u računovodstvu i finansijama. Početkom 2019. godine zapošljava se u javnom sektoru u Kneževim parkovima d.o.o., Kneževi Vinogradi, na poziciju stručne saradnice za ekonomsko-pravne poslove. Od januara 2022. na funkciji je predsednice Odbora za privedu u Zajedničkom veću opština.

Aktivna članica kluba zastupnika SDSS-a u opštinskoj organizaciji Darda i članica Akademskog udruženja srpske omladine „Josif Runjanin“.